عکس/ حرکت جالب امام جمعه بیله‌سوار برای مقابله با گرانی