فیلم/ درگیری عوامل پشت صحنه با داوران در برنامه «عصر جدید»