خودروی عجیبی که عابر بانک پرسپولیس با آن از دادگاه خارج شد + عکس