دست نوشته‌های عجیب ابر بدهکار بانکی در دادگاه + عکس