تصاویر/ تلاش شبانه روزی راهداران در محورهای مواصلاتی