گرانی مجدد اینترنت همراه با ترفند حذف بسته‌های بلندمدت + عکس