دادستان تهران خبر داد : بازرسی از 500 مرکز عرضه گوشت قرمز و کالاهای اساسی