عکس/ وقتی خشایار الوند به گریه امیرمهدی ژوله می‌خندد