جذاب‌ترین قرعه‌کشی گردشگری ایران در همایش بزرگ لست‌سکند