عکس/ اینستاگرام رهبرانقلاب از راهپیمایی امروز مردم تهران