اجرای گروه سرود ۱۳۵۷ نفری دانش‌آموزی در جشن انقلاب