قاسمی: انقلاب اسلامی برای همه کشورهای جهان منشأ اثر بود