۲۲ بهمن صحنه ابراز وفاداری مردم به ارزش‌ها و انقلاب است