خاطره جالب بازیگر سرشناس از رکورد حبس نفس زیر آب + فیلم