کارکنان نیروی هوایی فردا به دیدار فرماندهی کل قوا می‌روند