تاثیر اردوهای راهیان نور روی یک مدافع حرم دهه هفتادی