تصاویر/ تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه با آرمانهای امام خمینی (ره)