فیلم/ اشک‌های کارلوس کی‌روش در مصاحبه با فردوسی پور