مهمترین هدف همایش بانکداری الکترونیک بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات صنعت بانکداری است