قول وزیر دفاع برای تحویل اطلاعات جعبه سیاه بوئینگ ۷۰۷ در مجلس