با صدای بلند می‌گوییم مذاکره موشکی هرگز/ مذاکرات با اروپا صرفا سیاسی و اقتصادی است