تصاویر/ مرحله نهایی رزمایش اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش