خاطره‌ تلخ خانم بازیگر از ازدواجش در دوران نوجوانی +عکس