ثبت بیشترین تعداد زلزله در کرمانشاه / تنش‌لرزه‌ای مجدد در سی‌سخت