تخلف پزشکان صدای روحانی را در آورد/ ماجرای نسخه‌هایی که دردسرساز شد