دیدار سفیر ایران با معاون اقتصادی وزارت خارجه روسیه