از نظر سوئیفت تحریم‌های آمریکا مهم‌تر است یا استانداردهای FATF؟