تجمع جمعی از خانواده‌های جانباختگان حادثه سانچی مقابل نهاد ریاست جمهوری