تصاویر/ جنگ افغانستان؛ طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا‎