مرد بی‌رحم با تبر اعضای خانواده‌اش را نصف کرد +عکس