این پرونده‌ی سروش، کدیور و باستانی در کیهان است/ روح‌الله زم آدم این حرف‌ها نیست که بتواند آمدنیوز را مدیریت کند