ادعای مجری سابق تلویزیون: خروج از برجام قطعی شد+عکس