سرمای زیر صفر درجه در ۲۰ استان/ وزش باد شدید در تهران