توصیه روزنامه کره ای به تیم ملی ویتنام برای دیدار با ایران