عکس/ جایزه گلدن گلوب در دستان ستاره «بازی تاج و تخت»