تعیین تکلیف نهایی cft در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی