عکس/ دوقلوهای بهم چسبیده بنگلادشی در آستانه عمل جراحی