عکس/ تصویر قدیمی از بهنام صفوی در کنار برادران خسروی