7 کشته بر اثر برخورد تریلر با سواری در خراسان رضوی