سقوط سنگین وال‌استریت/ اپل ۱۰درصد ارزش خود را از دست داد