تصمیم مشترک دولت و مجلس برای ختم غائله آتش‌سوزی در مدارس