دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جهت برگزاری باشکوه سالروز ۹ دی