فیلم/ تلاش برای راه‌رفتن دوباره پس از ۲۰۰ روز زندگی در فضا