روایت وزیر آموزش و پرورش از نامه به رهبر معظم انقلاب ‏برای ‎اضطراب زدایی از کودکان