سرقت عتیقه‌ها و سکه‎های قدیمی یک سمساری در پایتخت + عکس