جدول/ رهن و اجاره در منطقه ۳ تهران چقدر هزینه دارد؟