حضور علیرضا جهانبخش در ورزشگاه خالی از تماشاگر الدوحیل!