گزارش روسیا الیوم از رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ +تصاویر