کیفیت کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان از آزاد بالاتر بود