امدادرسانی در ۶ استان گرفتار سیل و آبگرفتگی/ یک فوتی در خوزستان